Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer betreffende publicaties/uitspraken door derden

Aaf Verkade in haar element: in de Groenhazengracht. Foto (c) Maryse Loranger

De Adviseur Stadsgrachten (Aaf Verkade) is niet verantwoordelijk voor de inhoud in artikelen van derden over het Project Vissenmonitoring, (Blik) Onder water in Leiden en hieraan gerelateerde projecten, die zijn gepubliceerd zonder dat revisie mogelijk is geweest op feitelijke onjuistheden.

Noch is de Adviseur Stadsgrachte verantwoordelijk/aansprakelijk voor evt. foutieve uitspraken gedaan door derden, wanneer deze persoon/personen niet up-to-date is/zijn over de huidige situatie.

In stadswateren snorkelen (resp. wildzwemmen) is in de meeste steden verboden!

Volgens de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) van Leiden, is het verboden te zwemmen of te baden in de grachten. Hiervoor kunnen uitzonderingen worden gemaakt, en daarover dient men contact op te nemen met de gemeente Leiden.

De Adviseur Stadsgrachten, als projectleider Vissenmonitoring werkzaam voor Onder water in Leiden* (afgekort: OWL), heeft gedurende de looptijd van het Project Vissenmonitoring speciale toestemming voor het via de snorkelmethode vissenmonitoren in de Leidse grachten.

Onderdeel van speciale toestemming is een uitgebreide bijlage met veiligheidsmaatregelen, die onderzoekers van het Project Vissenmonitoring dienen te treffen voorafgaande en tijdens een snorkeltocht, zoals afgesproken met de waterpolitie en de gemeente Leiden.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland raadt zwemmen in openbaar grachtenwater sterk af, omdat het instituut de zwemwaterkwaliteit niet overal kan garanderen. Van 2011 tot 2015 is het water in Havenwijk-Zuid uitgebreid getest om de veiligheid van de onderzoeker(s) te waarborgen.*

De Adviseur Stadsgrachten, (Blik) Onder water in Leiden, de webmaster en gelieerde instanties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel dat is opgelopen of schade die is ontstaan door informatie die verstrekt wordt op deze site. De Adviseur Stadsgrachten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De Adviseur Stadsgrachten en Onder water in Leiden nemen afstand van het fenomeen 'magneetvissen', omdat dit behalve troep op straat en gevaarlijke situaties met opgeviset explosieven ook het verwijderen van kunstriffen en verlies van onderwaterflora en -fauna betekent. Lees meer hier.

Foto's, filmpjes en teksten

Bijna alle foto's en teksten op deze website zijn door Onder water in Leiden en de Adviseur Stadsgrachten gemaakt in het kader van het Project Vissenmonitoring. Beeldmateriaal en teksten zijn dan ook auteursrechtelijk en via het copyright beschermd.

In het geval dat beeldmateriaal dan wel teksten door anderen zijn gemaakt, is dat duidelijk aangegeven. Het copyright resp. auteursrecht ligt in dat geval uiteraard bij de genoemde fotograaf respectievelijk de auteur.

De Adviseur Stadsgrachten is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van publicaties van derden bij het gebruikmaken van beeldmateriaal en teksten, foutief overgenomen van deze site (zie ook boven aan deze pagina).

Wil je een foto/filmpje downloaden, doe dit dan alleen voor eigen gebruik. Mocht je de foto middels publicatie aan anderen willen laten zien, dan verwacht de Adviseur Stadsgrachten dat je deze website en de fotograaf/auteur noemt. Bedankt voor je begrip!

* Veel dank aan het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het uitvoeren van deze watertesten van 2013 t/m 2015